به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات






جشن ها ، موسیقی ، بازیها و پوشش اقوام خوزستان

 
جشن ها

 

مردم خوزستان تمام عیدهای ملی و مذهبی را جشن می‌گیرند. اهالی شوشتر، دزفول علاوه بر عیدها، جمعه‌ آخر ذیحجه را هم جشن می‌گیرند. لباس نو می‌پوشند و به تفریح‌گاه‌ها می‌روند، زیرا پس از آن ماه های محرم و صفر را عزادارند. در گذشته به رقص و پایکوبی می‌پرداختند و شب تا صبح در فضای باز و محوطه‌های باز به سر می‌بردند و بر این باور بودند که آن شب ستاره‌ زهره به ستاره مشتری می‌رسد و کسی که به هم رسیدن این ستاره‌ها را ببیند، هر نیتی بکند برآورده می‌شود. مردم استان خوزستان عید نوروز را مفصل برگزار می‌کنند. از چند روز پیش، کلوچه‌ مخصوصی از آرد، روغن، زیره و رازیانه درست می‌کنند. مراسم آتش افروزی چهارشنبه سوری، مراسم چیدن سفره هفت سین، پوشیدن لباس های نو و رفتن به دید و بازدید نوروزی به شیوه دیگر مناطق ایران در استان خوزستان نیز رایج است. در استان خوزستان روز سیزده را در دو روز جشن می‌گیرند. روز سیزده با احتساب روز عید نوروز و روز سیزده بدون احتساب روز نوروز، اولی را سیزده‌ عید و دومی را سیزده‌ بعد از عید گویند. در ایام نوروز همه به باغ‌ها و تفریح‌گاه‌ها می‌روند. در خانه‌ها یا باغ‌ها بر شاخه‌ درختان تاب می‌بندند و تاب سواری می‌کنند.

موسیقی

خ‍وزس‍ت‍‍ان‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ چ‍‍ه‍‍ار ف‍ص‍ل‌، م‍ی‍ن‍ی‍‍ات‍ور ت‍ن‍و‌ع‌ ق‍وم‍‍ی‌ در ک‍ش‍ور ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ح‍ل‌ ت‍لاق‍‍ی‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ‌ع‍ی‍ن‌ ت‍‍اث‍ی‍ر پ‍ذی‍ر‌ی‌ م‍ت‍ق‍‍اب‍ل‌، ‌ه‍ری‍ک‌ ن‍م‍ود خ‍‍اص‌ خ‍ود ر‌ا ح‍ف‍ظ ک‍رده‌ ‌ان‍د. م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ی‍ک‍‍ی‌ ‌از ش‍‍اخ‍ص‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍رف‌ ‌ای‍ن‌ ق‍وم‍ی‍ت‍‍هاس‍ت‌ ک‍ه‌ در ‌ه‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ و ق‍وم‍ی‍ت‌ ‌از ‌اس‍ت‍‍ان‌، ص‍ورت‌ وی‍ژه‌ ‌ا‌ی‌ د‌ارد. در م‍ن‍‍اطق‌ ‌ع‍رب‌ ن‍شین‌ و در م‍ی‍‍ان‌ ق‍وم‌ ‌ع‍رب‌، م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍ت‍‍أث‍ر ‌از م‍ق‍‍ام‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍رب‍‍ی‌ و ش‍ب‍‍ا‌ه‍ت‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ م‍ق‍‍ام‍‍ی‌ ج‍ن‍وب‌ ‌ع‍ر‌اق‌ د‌ارد. درم‍ی‍‍ان‌ ق‍وم‌ ب‍خ‍ت‍یار‌ی‌ م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ج‍‍ای‍گ‍‍اه‌ خ‍‍اص‍‍ی‌ د‌ارد و در ‌آی‍ی‍ن ه‍‍ا‌ی‌ ش‍‍اد‌ی‌ و م‍‍ات‍م‌، ن‍و‌ازن‍دگ‍‍ان‌ س‍‍از‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ح‍ض‍ور‌ی‌ م‍ش‍‍ه‍ود د‌ارن‍د. م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍‍ار‌ی‌ م‍‍ان‍ن‍د دی‍گ‍ر م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ‌از س‍‍ادگی خ‍‍اص‍‍ی‌ ب‍رخ‍ورد‌ار ‌اس‍ت‌ ‌ام‍‍ا وج‍ه‌ ت‍ش‍‍اب‍ه‌ و ت‍ف‍‍اوت‍‍ه‍‍ا‌ی‌ زی‍‍اد‌ی‌ ب‍‍ا دی‍گ‍ر م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ د‌ارد. م‍‍ه‍م‍ت‍ر ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ س‍‍اخ‍ت‍‍ار م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍‍ار‌ی‌ ب‍‍ا م‍وس‍ی‍ق‍‍ی‌ س‍ن‍ت‍‍ی‌ ن‍ی‍ز ت‍ف‍‍اوت‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر د‌ارد



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

بخشندگی

دیگران را ببخشید
بی عقلی ، تهمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانه عدم بلوغ روحی انسان هاست.
انسان های نارس این موارد را زیاد دارند ؛

شما انسانی رسیده باشید!
با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنید ،

و بدون اینکه از این حرفها ناراحت شوید…
از کنار این ها رد شوید …

اگر هوای دلتان ابری شد و چشم هایتان باریدند،
بگذارید این اشک ها باران رحمت و بخشش باشند

برای انها که نمی دانند و زمین دلشان خشک شده است
اینجاست که دل بخشنده شما
چشمه جوشانی می شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.



منبع این نوشته
برچسب ها : بدون اینکه ,
اشتراک گذاری مطلب

حدیث

لا تَزولُ قَدَما عَبدٍ يَومَ القيامَةِ حَتّى يُساَ لَ عَن اَربَعٍ عَن عُمُرِهِ فيما اَفناهُ وَ عَن شَبابِهِ فيما اَبلاهُ وَ عَن مالِهِ مِن اَينَ اَ كتَسَبَهُ وَ فيما اَ نفَقَهُ وَ عَن حُبِّنا اَهلَ البَيتِ ؛

 

انسان، در روز قيامت، قدم از قدم برنمى دارد، مگر آن كه از چهار چيز پرسيده مى شود : از عمرش كه چگونه گذرانده است، از جوانى اش كه چگونه سپرى كرده، از ثروتش كه از كجا به دست آورده و چگونه خرج كرده است و از دوستى ما اهل بيت [پيامبر صلى الله عليه و آله].

 



منبع این نوشته
برچسب ها : فيما ,
اشتراک گذاری مطلب
اشتراک گذاری مطلب

قویم اجرایی فصل تابستان


( تیر- مرداد – شهریور )

از آنجایی که فعالیتهای سالانه اعضای تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان از مهرماه آغاز و تا شهریورماه هر ساله ادامه دارد. لذا فعالیتهای اجرایی تا پایان خردادماه بصورت هفتگی تنظیم گردیده  است و در فصل تابستان مطابق سیاستهای فعالیتهای تابستانی سازمان دانش آموزی بصورت ویژه ،
برنامه ریزی و ابلاغ می گردد. به منظور ارتباط مربیان با اعضاء در فصل تابستان و آمادگی به منظور ادامه فعالیتها در پایگاههای تابستانی موارد ذیل تأکید می گردد.

1-  مربیان با نگاهی عمیق و برنامه ریزی دقیق اوقات تابستان را برای اعضاء به گونه ای طراحی نمایند که با سازماندهی مجدد گروه در پایگاه تابستانی اختصاصی زمینه های لازم برای حضور اعضاء فراهم گردد.

تبصره : مطابق دستورالعملهای عضو گیری و سازماندهی اعضای تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان فقط اعضای گروههای ویژه در طول تابستان به فعالیت خود ادامه داده و سایر اعضاء در صورت پیش بینی برنامه های خاص در آن فعالیت یا برنامه شرکت خواهند داشت .

2-  سوق دادن دانش آموزان در اردوهای گروهی منطقه ای و استانی ، تشویق نمودن اعضاء برای شرکت در فعالیتهای کانونهای دانش آموزی پایگاههای تابستانی مدارس، کتابخانه های عمومی ، مراکز فرهنگی ، ورزشی و ...

3-  برقراری ارتباط مربیان با اعضاء درطول تابستان حداقل با تشکیل جلسات و برگزاری اردوهای یک روزه و چند روزه و انجام بازدیدهای علمی – فرهنگی – تاریخی و ...

4-  استفاده از اعضاء بعنوان کادر اجرایی اردوها و فعالیتهای تابستانی و همچنین شرکت آنها در فعالیتهای مذکور

5-  مشارکت اعضاء ، در طرحهای سازندگی اجتماعی ، فعالیتهای گروهی و همکاری با نهادها و سازمانها

6-  حضور اعضاء در جلسات آموزشی گروه مطابق با کتب آموزشی که در طول سال تحصیلی موفق به گذراندن آنها نشده اند.

7-  برگزاری جشنواره های فرهنگی و ورزشی ، مهارتی ، هنری و ... بین اعضاء

8-  شرکت در گروهمائیهای تخصصی و آموزش خاص مربیان تشکیلات دانش آموزی

9-  تشکیل نمایشگاهی از دستاوردهای اعضاء در تابستان

10- شرکت در اردوهای گروهی – منطقه ای



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

نحوه ی صحیح مطالعه

 به نکات زیر در مورد نحوه صحیح مطالعه توجه کنید:

1. قبل از شروع مطالعه حتما هدف خود را به طور دقیق معین کنید. آیا درس را برای مرور و یادآوری می خوانید یا برای اینکه فردا امتحان دارید؟! چند صفحه می خواهید بخوانید؟ و چه زمانی را به آن اختصاص خواهید داد؟

2. به خودتان اعتماد کنید، شما حتما یاد خواهید گرفت

3. هیچ کار نیمه تمامی قبل از شروع مطالعه نداشته باشید چون کارهای نیمه تمام ذهن را مشغول می کند و مانع تمرکز می شود

4. اگر در هنگام مطالعه ذهنتان مشغول مساله ای شد موضوع را در اولین صفحه ی کتاب یادداشت کنید تا آن را فراموش نکنید، سپس به مطالعه ادامه دهید.

5. عنوان های اصلی و فرعی هر فصل را به یاد بیاورید و به این طریق میزان دقت و یادگیری خود را آزمایش کنید.

6. هر قسمتی را که فراموش کرده اید و یا برای خود اشتباه تعریف کرده اید را یادداشت کنید تا بعدا با تاکید و دقت بیشتری آنها را مطالعه کنید.

یادداشت برداری، طبقه بندی، سازمان دهی و به زبان خود تکرار کردن مطالب می تواند شما را در هنگام مطالعه فعال نگه دارد.

7. سعی کنید که مطالب را فهمیده و به خاطر بسپارید.

8. یادداشت برداری، طبقه بندی، سازمان دهی و به زبان خود تکرار کردن مطالب می تواند شما را در هنگام مطالعه فعال نگه دارد.

9. از فشار آوردن به حافظه و طولانی کردن ساعت فراگیری جدا بپرهیزید. حتما بین مطالعه به خود استراحت بدهید و در این بین تنفس عمیق را فراموش نکنید.

10. در حین و پس از انجام هر کاری مثل مطالعه ی عمیق و دقیق و حتی ورزش، بی درنگ خود را تشویق کنید.

11. میزان فراموشی حافظه همیشه در ذهنتان بماند.

12. مطالعه در هنگام شب (نه قبل از خواب و نیمه شب) و صبح زود بهتر است. بنابراین بیشتر در این مواقع مطالعه کنید.

13. از دراز کشیدن هنگام مطالعه بپرهیزید که تمرکز حواس را از بین برده و موجب خواب آلودگی و کسالت می شود.

14. در موقع لزوم تند خوانی کنید. تند خوانی باعث صرفه جویی در وقت و تمرکز حواس می شود.

15. بین مطالب جدیدی که می خواهید یاد بگیرید و مطالب قبلی پیوند برقرار کنید.

16. هیچ زمانی خود را مجبور به مطالعه نکنید، مخصوصا در زمان خستگی و بی حوصلگی، چرا که باعث دلزدگی شما از مطالعه می شود .

تند خوانی باعث صرفه جویی در وقت و تمرکز حواس می شود

17. تهیه ی خلاصه ای از کتاب و یا موضوع می تواند کمک بیشتری به شما کند

18. جزئیات هر قسمت از کتاب را برای خود بازگو نمائید.

 

19. در مرحله ی آخر، همه ی قسمت هایی که برای خود بازگو کرده اید یک بار با سرعت بخوانید .

 


منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

رحلت پیامبر⚫

رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله

مردی از دنیا می رود که دنیا، چشم انتظارش بود تا بیاید و دایره نبوت را در افق باز چشم هایش، به پایان برساند؛ مردی که دنیا چشم انتظارش نشست تا نقطه بگذارد بر انتهای سطر پیامبری و نامه رسالت را مُهر بنگارد با نقش نگین 

خاتمیت.

مردی از دنیا می رود که آخرت را همچون پنجره ای دیگر بر نگاه های بشر گشود، تا بنگرند، تا بدانند که ساحل نشینان دنیا را روزنه ای هست که می تواند به دریای آخرت برساندشان؛ مردی که دنیا و آخرت را همچون دو چشم در کنار 

هم، همچون دو بال برای یک پرنده به تصویر کشید؛ مردی که دست های دنیا و آخرت را در دست هم گذاشت.

مردی از دنیا می رود که انسان ها را گره زد به وظیفه خویش؛ مردی که زیر بازوی عقل را گرفت تا برخیزد، مرهم بر زخم های معنویت نهاد تا جان بگیرد و ایمان را همچون شعله ای همواره سوزان، در چراغدان جان و روان آدمی برافروخت تا 

از تیرگی ها نهراسد و در تاریکی ها نمیرد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

خشم⁉❌

همه ما با حالت روحی خشم آشنا هستیم و در زندگی بارها آن را تجربه کرده ایم. خشم نوعی هیجان روحی است که اغلب بر اثر واکنش شخص نسبت به رفتار ناشایست دیگران بروز می‌کند. خشم می‌تواند یک رنجش و ناراحتی زودگذر باشد و یا یک عصبانیت تمام عیار، در هر حال پدیده‌ای کاملا طبیعی است و مانند سایر احساسات نشانه سلامت و تندرستی و عواطف انسانی می‌باشد، اما هنگامی که از کنترل خارج شود، می‌تواند به یک حس مخرب و ویرانگر تبدیل شود و پیامدهای ناگوار در محیط کار، روابط شخصی و در تمامی عرصه‌های زندگی شما به وجود آورد.

منبع این نوشته
برچسب ها : ,
اشتراک گذاری مطلب

حدیث

1- پيامبر صلى الله عليه و آله:

اَلا اِنَّ خَيرَ الرِّجالِ مَن كانَ بَطىءَ الغَضَبِ سَريعَ الرِّضا؛

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

نهج الفصاحه ص 243 ، ح 469

2- پيامبر صلى الله عليه و آله:

ما تَجَرَّعَ عَبدٌ جُرعَةً اَفضَل عِندَ اللّه  مِن جُرعَةِ غَيظٍ كَظَمَها اِبتِغاءَ وَجهِ اللّه ؛

انسان هيچ جرعه اى ننوشيد كه نزد خدا از جرعه خشمى كه براى رضاى خدا فرو خورد بهتر باشد.

نهج الفصاحه ص 697 ، ح 2628

 



منبع این نوشته
برچسب ها : الله عليه ,
اشتراک گذاری مطلب

نشریه الکترونیکی فعالان نوجوان شماره ( 1 ) - اقتصاد مقاومتی

نشریه الکترونیکی فعالان نوجوان در این شماره به مباحثی پیرامون اقتصاد مقاومتی پرداخته است که مطالعه آن را به عزیزان در همه گروههای سنی و بطور خاص نوجوانان توصیه میکنیم. البته سعی شده است با توجه به محدوده سنی خوانندگان ما ، مطالب با زبانی ساده بیان شود. مانند همیشه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما علاوه بر راهنما و چراغ راه ، مایه دلگرمی ما نیز خواهد بود. 

با تشکر - مینا افشارمهر

برای دانلود از لینک ذیل استفاده کنید:

     نشریه الکترونیکی فعالان نوجوان



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

یلدای 95 یا یلداهای 95 !

امسال به خاطر شرایط نجومی دو شب یلدا داریم یعنی چهارشنبه نیز شب یلدا و طولانی ترین شب سال بود.

علی ابراهیمی سراجی بیان کرد:شب یلدا بلندترین شب سال در نیمکره شمالی است.در این روز خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکره جنوبی می رسد و در مدار 23.55 درجه جنوبی قرار می گیرد.

 وی اظهار داشت:شب یلدا آغاز زمستان را در نیمکره شمالی و شروع تابستان در نیمکره جنوبی نوید می دهد. 
عضو ستاد استهلال استان تهران افزود:علاوه بر دیشب ( سه شنبه ) امشب ( چهارشنبه ) هم طول شب در تهران حدود 14 ساعت و 15 دقیقه و 51 ثانیه است، همچنین طول شب در طولانی ترین شب سال حدود 14 ساعت و 39 دقیقه و 18 ثانیه است که متعلق به شمالی ترین شهر ایران(پارس آباد) است. کوتاه ترین شب سال در ایران نیز به چابهار با زمان حدود 13 ساعت و 26 دقیقه و 36 ثانیه اختصاص دارد.

ابراهیمی سراجی عنوان کرد:به دلیل اینکه امسال انقلاب زمستانی در تاریخ یک دی ماه و در ساعت 14 و 14 دقیقه اتفاق می افتد بنابراین امسال از نظر نجومی دو تا شب یلدا داریم.

 



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

نشریه الکترونیکی فعالان نوجوان شماره ( 1 ) - اقتصاد مقاومتی

نشریه الکترونیکی فعالان نوجوان در این شماره به مباحثی پیرامون اقتصاد مقاومتی پرداخته است که مطالعه آن را به عزیزان در همه گروههای سنی و بطور خاص نوجوانان توصیه میکنیم. البته سعی شده است با توجه به محدوده سنی خوانندگان ما ، مطالب با زبانی ساده بیان شود. مانند همیشه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما علاوه بر راهنما و چراغ راه ، مایه دلگرمی ما نیز خواهد بود. 

با تشکر - مینا افشارمهر

برای دانلود از لینک ذیل استفاده کنید:

     نشریه الکترونیکی فعالان نوجوان



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است